Disclaimer

VSNU/Vereniging van Universiteiten spant zich in om deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de website leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: gorter@vsnu.nl.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens VSNU/Vereniging van Universiteiten via deze website, acht VSNU/Vereniging van Universiteiten zich niet aansprakelijk.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij VSNU/Vereniging van Universiteiten.

De inhoud van deze website is beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding Gelijksoortige niet-commerciële licentie, tenzij anders vermeld.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.