De impact van de Nederlandse wetenschap
op de maatschappij

Op deze website vind je showcases over de impact van de Nederlandse wetenschap in 6 thema’s.
Voor een toelichting op de thema’s klik je in de gekleurde blokken hieronder op de pijltjes vóór de themanaam

Klik hier voor de volledige opname van het evenement van 20 januari.

Klik op

in de kleurvlakken hieronder voor meer informatie over de thema's

Klik op de zwarte vierkantjes om de themapagina's te bezoeken

THEMA

In deze tijden van de coronapandemie staat de wetenschap volop in de belangstelling. Over de volle breedte wordt onderzoek uitgevoerd in het kader van de huidige uitdagingen waar we momenteel voor staan: van maatschappelijk tot medisch en van historisch onderzoek tot technische toepassingen. De invloed die de wetenschap heeft in deze tijden is één van de onderwerpen die aan bod komen tijdens de show. Om met wetenschap impact te hebben op de samenleving, is het van belang om zichtbaar te maken wat je doet. Wetenschapscommunicatie is een krachtig middel om impact te hebben. Tijdens het evenement laten we best-practices zien van wetenschapscommunicatie. Hoe zorg je ervoor dat wetenschap een groot publiek bereikt? Op welke manieren kun je gebruik maken van citizen science?

THEMA

Universiteiten en umc’s dragen met hun onderzoek bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Denk aan de energietransitie, verduurzaming, vraagstukken in de zorg en het veilig houden van Nederland. Deze vraagstukken kunnen we niet oplossen zonder wetenschappelijk onderzoek, vaak ook interdisciplinair. Impact pathways zijn hierbij van grote betekenis omdat ze het belang van interacties in netwerken laten zien om tot de beoogde maatschappelijke verandering te komen. Het inzichtelijk maken van maatschappelijke impact is ook van belang en verdient continue aandacht door best practices hierbij met elkaar te delen.

THEMA

We leven in een tijd van grote transities en maatschappelijke uitdagingen. Van energie en klimaat tot aan veiligheid en gezondheid. Zeker die laatste is de laatste maanden door de coronapandemie zeer nadrukkelijk in het nieuws geweest. Toch gaat elk van deze uitdagingen breder. Ter illustratie blijven we bij gezondheid om te discussie te starten, maar tijdens de discussie zal deze verbreed worden. Universiteiten en umc’s werken hier hard aan door het uitvoeren van innovatief onderzoek, en het vertalen van kennis naar de maatschappij en de zorg. Zo krijgt bijvoorbeeld leefstijlgeneeskunde steeds meer aandacht, en worden er door middel van AI en big data creatieve oplossingen ontwikkeld. Ook op andere terreinen is preventie een groeiend thema.

THEMA

Veel innovaties bij de Nederlandse universiteiten en umc’s komen tot stand in nauwe samenwerking met de (lokale) overheid, het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen. Veel van deze samenwerkingen leveren mooie voorbeelden over hoe innovatie vormgegeven kan worden. Onder het mom van ‘samen kom je verder’ laten we op graag goede voorbeelden zien van samenwerkingen in ecosystemen.

THEMA

Sleuteltechnologieën zoals kwantumtechnologie, fotonica, big data en kunstmatige intelligentie spelen een cruciale rol bij het oplossen van bovenstaande maatschappelijk uitdagingen. Direct en indirect zorgen ze voor oplossingen. Tijdens de show laten we zien en horen hoe de toepassing van sleuteltechnologieën impact heeft op de samenleving. Welke technologische toepassingen bieden sleuteltechnologieën? Maar ook: hoe ga je om met ethische of juridische vraagstukken bij deze innovatie? Dit komt ook terug in de showcases.

THEMA

De VSNU en NFU zetten zich in voor het stimuleren van ondernemerschap bij universiteiten en umc’s. Daarnaast heeft de VSNU samen met Techleap de ambitie om het snelst groeiende ecosysteem te worden voor academische startups in Europa. Tijdens het evenement en online laten we graag mooie voorbeelden zien van ondernemende wetenschappers en/of studenten die een onderneming gestart zijn vanuit wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschappers zoeken voortdurend naar oplossingen voor de uitdagingen van de moderne samenleving. Zo ontwikkelen en ontsluiten ze nieuwe kennis en brengen ze dit in de praktijk. Dit doen de universiteiten en universitair medische centra samen met het kennisveld, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Zij werken elke dag samen om de samenleving innovatiever, gezonder en toekomstbestendig te maken. Op deze website vinden jullie voorbeelden van de impact die deze samenwerking heeft op de hieronder genoemde 6 thema’s, in de vorm van (korte) filmpjes.

 

Voor een toelichting op de thema’s klik je in de gekleurde blokken hieronder op de pijltjes vóór de themanaam. Wil je meer weten over de voorbeelden in de filmpjes? Je kunt contact opnemen met de wetenschappers die betrokken zijn bij deze initiatieven via de contactgegevens bij de filmpjes.